• نام پروژه: بازار میوه و تره بار کیش
  • کارفرما: سازمان منطقه آزاد کیش
  • موقعیت مکانی: کیش
  • مدت پروژه: 6 ماه
  • مراحل انجام خدمت: مراحل اول و دوم