• نام پروژه: مجتمع اداری ICT زاهدان
  • کارفرما: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
  • موقعیت مکانی: زاهدان
  • مدت پروژه: 18 ماه
  • مراحل انجام خدمت: مراحل اول، دوم و سوم