• نام پروژه: مجتمع مسکونی یاسوج
  • کارفرما: شرکت سازه پایدار کهگیلویه و بویراحمد
  • موقعیت مکانی: یاسوج
  • مدت پروژه: 3 ماه
  • مراحل انجام خدمت: مراحل اول و دوم