• نام پروژه: پارکینگ طبقاتی صادقیه
  • کارفرما: شرکت تهران، تدبیر بافت
  • موقعیت مکانی: تهران
  • مدت پروژه: 12 ماه
  • مراحل انجام خدمت: بازنگری مراحل اول، دوم و سوم